ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของเทศบาล ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
06 พ.ค. 2564
2 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
18 เม.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
09 เม.ย. 2564
4 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 เม.ย. 2564
5 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
45
31 มี.ค. 2564
6 เจตจำนงสุจริตของปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
50
25 มี.ค. 2564
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
85
24 ก.พ. 2564
8 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางสะพานน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
155
19 ก.พ. 2564
9 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
45
10 ก.พ. 2564
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
48
04 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13