ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
06 ธ.ค. 2564
12 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
08 ต.ค. 2564
13 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
04 ต.ค. 2564
14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 ต.ค. 2564
15 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ต.ค. 2564
16 รายงานการลดพลังงานประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 ก.ย. 2564
17 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
29 มิ.ย. 2564
18 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 มิ.ย. 2564
19 วินัยข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 พ.ค. 2564
20 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของเทศบาล ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
173
06 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15