ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 ต.ค. 2562
32 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 ต.ค. 2562
33 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
15 ต.ค. 2562
34 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
10 ต.ค. 2562
35 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
07 ต.ค. 2562
36 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
04 ต.ค. 2562
37 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 ต.ค. 2562
38 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
25 ก.ย. 2562
39 เชิญประชุมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
19 ก.ย. 2562
40 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
26 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11