ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 พ.ย. 2560
112 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
05 ต.ค. 2560
113 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
04 ต.ค. 2560
114 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-4 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
03 ต.ค. 2560
115 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
02 ต.ค. 2560
116 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
124
01 ต.ค. 2560
117 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 ต.ค. 2560
118 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
01 ต.ค. 2560
119 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่องระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
110
20 ก.ย. 2560
120 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
16 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15