ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 คำสั่งคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงภารกิจของเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
27
18 ม.ค. 2561
62 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
03 ม.ค. 2561
63 จดหมายข่าว เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
48
03 ม.ค. 2561
64 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
71
02 พ.ย. 2560
65 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
05 ต.ค. 2560
66 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
04 ต.ค. 2560
67 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-4 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
03 ต.ค. 2560
68 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
02 ต.ค. 2560
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
82
01 ต.ค. 2560
70 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11