ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
111
05 ส.ค. 2559
132 รายงานผลการตรวจสอบจาก ป.ป.ช ด้านความโปร่งใส
93
11 ก.ค. 2559
133 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559-2561
86
26 มิ.ย. 2559
134 แผนชุมชน ประจำปี 2559
109
01 มิ.ย. 2559
135 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง การใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
30 พ.ค. 2559
136 ประกาศใช้แปนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
19 เม.ย. 2559
137 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
03 ต.ค. 2558
138 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2558-2560
100
01 ต.ค. 2558
139 ประกาศคุณธรรม จริยธรรมพนักงานลูกจ้างของเทศบาล
84
01 ต.ค. 2558
140 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
92
01 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15