ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
29 ก.พ. 2563
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 ม.ค. 2563
23 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
29
29 ม.ค. 2563
24 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
20 ม.ค. 2563
25 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
59
20 ม.ค. 2563
26 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
10 ม.ค. 2563
27 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 ม.ค. 2563
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
31 ธ.ค. 2562
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
29 พ.ย. 2562
30 รายงานแผนทุจริต ปี 2562 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
11 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11