ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง ผลการเลือกสรร (สอบคัดเลือก) บุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด : ตามที่เทศบาลตำบลบางสะพานน้อยประกาศการสรรหา (รับสมัคร) เพื่อเลือกสรร (สอบคัดเลือก) บุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในระหว่างวันที่ 7-18 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดการเลือกสรร (สอบคัดเลือก) เมื่อวันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ตามกำหนดหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บัดนี้ เทศบาลตำบลบางสะพานน้อยให้ดำเนินการสรุปผลการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย โดยเรียงลำดับตามผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังต่อไปนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 92 คน