ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ของเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 16 รายการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 70 คน