ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
  รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสะพานน้อยและนายกเทศมนตรีตำบลบางสะพานน้อย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน