ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
  รายละเอียด : คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน