ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
  รายละเอียด : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย และนายกเทศมนตรี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน